„KEDVENC NÉPMESEHŐSÖM”

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Az Országos Rajzfilmünnep keretében meghirdetett „Kedvenc népmesehősöm” című rajzpályázat szabályzata

 

1. A játék és a szervezők

Jelen szabályzat a KEDD Kulturális és Szolgáltató Kft., valamint az Országos Rajzfilmünnephez helyszínként csatlakozó partnerek (továbbiakban: Szervezők) által szervezett Országos Rajzfilmünnep nevű esemény keretében létrehozott „Kedvenc népmesehősöm” című rajzpályázatra vonatkozik (továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 • A Játékban részt vehet minden 14. életévét be nem töltött gyermek (továbbiakban: Játékos), akinek a törvényes képviselője a játék időtartama alatt elküldi e-mailen rajzát jpg vagy png formátumban – elfogadva ezzel a hivatalos Játékszabályzatot.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a megküldött alkotásokat előszűrik. Az alkotások, képek nem tartalmazhatnak jó ízlést és közerkölcsöt sértő jeleneteket, ábrákat, törvényben tiltott gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmakat. Nem tartalmazhatnak továbbá erőszakos ábrázolásokat, nem sérthetnek személyiségi jogokat. Az ilyen jellegű tartalmakkal pályázó játékosokat a Szervezők kizárhatják.

 

Kizárják továbbá a Szervezők a nyereményjátékból azt a személyt, aki nem saját készítésű alkotást küld meg, különösen, ha ezzel szerzői jogi jogsértést követ el, és ezzel, vagy egyéb módon kárt okoz. Ilyen esetekre vonatkozóan a Szervező kizárja felelősségét, az alkotás beküldője (Játékos törvényes képviselője) helytállni tartozik.

 

 • A nyertes a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • A Játékban a KEDD dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos törvényes képviselője a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos törvényes képviselője a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 

3. Információ a játékról

A Játékosok törvényes képviselői a Nyereményjáték időtartama alatt a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információkért kérdéseiket elküldhetik a kapcsolat@rajzfilmunnep.hu e-mail címre.

 

 4. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022. október 19. − 2022. november 3.

Facebook közönségszavazás időtartama: 2022. november 7. − 2022. november 14.

Eredményhirdetés: 2022. november 15.

Nyertesek száma (helyszínenként):

 • 3 szakmai zsűri által kiválasztott nyertes
 • 3 Facebook közönségszavazás nyertes

A Játék menete:

A Játékosok feladata egy A4-es vagy A3-as lapra elkészíteni rajzukat a Játék hivatalos aloldalán meghatározott témában, majd nagy felbontásban lefotózni és törvényes képviselőjük segítségével elküldeni a megadott e-mail címre az alkotó nevével és életkorával, a játék kiírásától a megjelölt időpontig, 2022. november 3-ig. Egy Játékos 1 rajzot küldhet be.

 

A közönségszavazás menete:

A Játék végén az Országos Rajzfilmünnep helyszínei a Játék meghirdetésének facebook oldalán a Szervezők közönségszavazást hirdetnek a dedikált galériába feltöltött összes alkotásara 2022. november 7. és 2019. november 14. között. A közönségszavazáson a meghatározott időszakon belül a korosztályonként (3-6 év, 7-10 év, 11-14 év) legtöbb ’like’-ot kapó kép lesz a Játékban a Facebook Közönségszavazás nyertese.

 

 5. Nyeremények, nyertesek

A Facebook Közönségszavazás és a Sorsolás Eredményhirdetése 2022. november 15-én lesz az Országos Rajzfilmünnep helyszínének facebook oldalán.

 

A Facebook Közönségszavazás nyertesei az Országos Rajzfilmünnep helyszínei által összeállított ajándékcsomagot kapnak. A szakmai zsűri által korosztályonként (3-6 év, 7-10 év, 11-14 év) kiválasztott nyertesek szintén egy-egy ajándékcsomagot kapnak.

 

A nyertes törvényes képviselője nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő levélre 10 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel törvényes képviselőjével a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

 

6. Nyeremények kézbesítése

A nyereményeket a helyszínek a Rajzfilmünnep során személyesen, vagy postán juttatják el a nyertesekhez. A nyeremény átvételének részleteit minden nyertes törvényes képviselőjével e-mailben egyeztetik. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 

7. A Szervező felelőssége

A Szervezők kizárják felelősségüket a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

8.2 A játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak, hogy az általuk elküldött rajzot az alkotó nevével és életkorával a Szervezők megjelenítsék az Országos Rajzfilmünnep hivatalos weboldalán (https://rajzfilmunnep.hu/) egy dedikált galériában, az Országos Rajzfilmünnepen résztvevő helyszínek facebook oldalán egy dedikált galériában közönségszavazás céljából.

 

8.3 A játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervezők a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, e-mail cím, életkor stb.) a játék lebonyolítása céljából a Szervezők nyilvántartásba vegyék. Az e-mail címeket bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki, és 2022. december 31-ig táruljuk őket.

A résztvevők tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból a jelen Játékszabály 3-as pontjában írt kapcsolati e-mailen (kapcsolat@rajzfilmunnep.hu) keresztül.

 

 9. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.